MATYÁŠ HUNYADI (MATYÁŠ KORVÍN)

*1440, Kluž, V6.4.1490, Vídeň; uherský a český král

Druhorozený syn Jana Hunyadiho a Alžběty Szilagyi byl krátce po otcově smrti spolu se starším bratrem Ladislavem zajat králem Ladislavem Pohrobkem a odvezen do Vídně, poté do Prahy, kde za Jiřího z Poděbrad pobýval jako host. V lednu 1458 byl zvolen uherským králem, korunován roku 1464. Byl zasnouben s Poděbradovou dcerou Kateřinou (*1449-V1464). Byl to velmi schopný, vzdělaný muž, energický, rázný, ale i konfliktní. To poznal po smrti své dcery plně i Jiří z  Poděbrad. Neobyčejně ctižádostivý Matyáš vycítil šanci v okamžiku, kdy se dostával český král do mezinárodních i domácích obtíží. Již roku 1465 nabízel Matyáš papeži svou pomoc. V roce 1468 vytáhl se svým vojskem do Čech. Byl zajat u Vilémova. Jiří jej propustil za pouhý slib smíření s papežem. Matyáš slovo nedodržel, a dokonce se 3.5.1469 nechal v Olomouci prohlásit českým králem. Po smrti Jiřího Poděbradského usiloval o všeobecné uznání této královské hodnosti. Českým králem byl však zvolen a korunován Vladislav Jagellonský, s nímž Matyáš vedl do roku 1479 (se střídavými úspěchy) boj. V letech 1478-1479 došlo k řadě jednání, která vyvrcholila tzv. olomouckým mírem. Matyáš tak uznal Vladislava českým králem. Nebylo to dáno jeho schopnostmi, ale komplikovanou uherskou i středoevropskou politickou situací, v níž se ocitl uherský král, který nedlouho předtím tento trůn dočasně ztratil. Cena byla neobyčejná ,400 tisíc zlatých, s tím, že si Matyáš doživotně ponechá titul českého krále.
Byl malé postavy, nehezký, s odulými rty, vynikal tělesnou silou, miloval rytířské a bojové hry a také ženy. Proslul jako milovník a mecenáš umění. S jeho jménem je spojen příchod renesance a humanismu do střední Evropy. Po celý život trpěl komplexem svého nízkého původu. Je pohřben v hrobce uherských králů v Stoličném Bělehradě.
Jeho první nevěstou byla Alžběta Cilli, zemřela v dětském věku. První žena Kateřina z Poděbrad zemřela při porodu. Poté se oženil s Beatricí Aragonskou. Měl jen nemanželského syna Jana, který se narodil v roce 1473 Barboře Edelpöckové z rakouského Steinu.