Refinancovanie pôžičky
9 septembra, 2020

Refinancovanie pôžičky

Od admin

Máte nejaké staršie úvery, pôžičky alebo dlhy, napríklad v podobe spotrebných úverov, leasingov alebo nákupu na splátky? Ak by ste chceli ušetriť a naraz si vyrovnať všetky podlžnosti, nie je nič jednoduchšie, ako všetky minulé pôžičky refinancovať. Dobrou správou je, že za týmto účelom ponúkajú banky veľký výber špeciálny úverov.

Aké pôžičky, úvery a dlhy možno prefinancovať

Na prefinancovanie alebo refinancovanie minulých dlhov je možné vybaviť úvery v objeme aj niekoľko desiatok tisíc eur, takže možnosti splatenia pohľadávok sú široké.

Banky môžu pri svojich refinančných produktoch limitovať počet záväzkov alebo pôžičiek, ktoré si môžete takýmto spôsobom vyplatiť, obvykle je to do 10 pôžičiek a úverov, čo by malo stačiť väčšine klientov. Splatenie predošlých dlhov môže byť bez ohľadu na to, či pochádzajú z banky, nebankovej spoločnosti alebo ide o splátkový úver.

Tu sú najčastejšie typy úverov a pôžičiek, ktoré sa dajú splatiť:

  • kontokorentné úvery, čiže povolené prečerpania k bežným účtom v bankách, ktoré patria medzi veľmi často využívané a zároveň aj medzi najdrahšie
  • kreditné karty, či už ide o karty z bánk, nebankových spoločností alebo splátkového predaja, pri refinancovaní vyrovnáte všetky podlžnosti naraz
  • spotrebné úvery z bánk v rôznej výške a rôzneho typu, bezúčelové aj účelové spotrebné úvery, napríklad na auto, domácnosť alebo dovolenku
  • všetky nebankové spotrebiteľské pôžičky, menšie aj väčšie, najčastejšie ide o pôžičky splátkového typu, ktoré sú podobné spotrebným úverom v banke

Banky ponúkajúce refinancovanie pôžičiek a dlhov

Konsolidácia pôžičiekRefinančné pôžičky a úvery majú vo svojej ponuke v podobe spotrebných úverov prakticky všetky banky na trhu. Či už ide o tie väčšie, napríklad VÚB, ČSOB alebo SLSP, alebo aj o tie, ktoré fungujú prevažne v internetovom prostredí, napríklad ako je mBank.

Refinancovanie minulých pôžičiek a dlhov prebieha štandardne v podobe špeciálnych spotrebných úverov. V ich prípade sa jedná o strednodobé úvery, ktorých parametre sú veľmi podobné klasickým spotrebákom, no na rozdiel od nich môžu mať o niečo vyšší úverový limit alebo dlhšiu splatnosť úveru. Cieľom je ponúknuť výhodnejšie podmienky.

Špecifickým druhom refinančných produktov sú tie, ktoré ponúkajú väčšie nebankové alebo splátkové firmy. V tomto prípade ide o úvery, ktoré sa svojimi parametrami podobajú tým bankovým, časy, kedy šlo o nevýhodné a rizikové pôžičky, sú už preč.

 

Podmienky pre získanie úverov na refinancovanie

Ak si chcete splatiť svoje predošlé pozdĺžnosti a výška finančných záväzkov nie je príliš vysoká, vo väčšine prípadov uspejete bez zdĺhavého vybavovania. Samozrejme, aby ste mohli vôbec získať refinančný úver, treba splniť niekoľko podmienok a kritérií.

Aby ste mohli refinancovať svoje minulé dlhy, musíte splniť:

Bonita a meškanie so splácaním: Splácanie úverov je možné iba vtedy, ak nie ste v registroch dlžníkov a neplatičov. Sem sa dostanete vtedy, ak budete vo vážnom omeškaní so splácaním úveru, pričom každá banka má tieto podmienky nastavené individuálne. Niektoré banky vás zapíšu do registra už pri prvom omeškaní, iné sú tolerantné.

Dostatočný príjem: Dôležité je, aby ste vedeli banke pri refinancovaní predošlých dlhov preukázať, že budete môcť nový refinančný úver bez problémov splácať. Za týmto účelom sa dokladuje príjem a druh príjmu, či už ide o príjem z TPP, živnosti alebo iného pracovného a podnikateľského typu. Ideálne je doloženie daňového priznania.

Doloženie dlhov a úverov: Súčasťou vybavovania refinancovania je aj administratíva, našťastie iba v minimálnej možnej miere. V zásade platí, že je potrebné doložiť výšku dlhov a výšku mesačných splátok, čo môžete spraviť buď dokladovaním úverových zmlúv, prípadne výpisom z účtov, odkiaľ odchádzajú peniaze na pravidelné splácanie.

Finančné kritéria: Do tejto kategórie poslednej podmienky spadajú najmä výška predošlých dlhov a pôžičiek, ktoré chcete refinancovať. Nezabudnite do tejto podmienky zahrnúť aj všetky poplatky spojené s predčasným splatením alebo žiadosťou o výpočet zostatku istiny. Aby ste mohli dlhy refinancovať, potrebujete si požičať dostatočný úver. Všetky kritéria a porovnanie zistíte na finančnom magazíne https://www.pozicky123.sk/

Refinancovanie vs investovanie

Parametre väčšiny refinančných úverov

Na refinancovanie predošlých dlhov a pôžičiek sa využívajú štandardne bankové spotrebné úvery, prípadne špeciálne nebankové spotrebiteľské refinančné pôžičky. Získať ich viete rádovo od 500 € až do 20 000 €, v niektorých bankách až do 30 000 €.

Štandardne si dokážete požičať na 12 až 96 mesiacov, no aj tu sa nájdu výnimky, niektoré banky pri väčšom úvere požičiavajú aj na dlhšiu dobu, napríklad na 10 rokov. Zároveň platí, že čím je väčší úver, tým býva aj dlhšia splatnosť, aby bola mesačná splátka čo najnižšia. Práve za účelom zníženia mesačnej splátky sa väčšinou refinancovanie rieši.

Čo sa týka úroku, ten sa pohybuje štandardne od 5 do 8 % ročne. Aj tu platí priama úmera, čím viac si požičiavate a na dlhšie, tým býva úroková sadzba nižšia.

Porovnanie refinančných pôžičiek

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní refinancovania pôžičiek

Oslovili vás refinančné úvery a chceli by ste ich využiť pre splatenie predošlých dlhov a finančných záväzkov? Pri výbere produktu nezabudnite na porovnanie.

Ak chcete nájsť najlepšie refinancovanie, sledujte tieto faktory:

  • koľko si potrebujete požičať a aká je výška všetkých finančných záväzkov, čiže výška nesplatených istín a prípadných poplatkov za predčasné splatenie
  • aká je nová doba splácania, od toho sa odvíja aj výška mesačnej splátky, tá závisí aj od toho, koľko si požičiavate, pozerajte na možnosti rozpočtu
  • či si môžete požičať aj nejaké peniaze navyše a bezúčelovo, čiže nie na refinancovanie, niektoré banky majú v ponuke takúto možnosť, napríklad mBank
  • aký je nový úrok, tu platí, že by mal byť samozrejme nižší, ako bol priemerný úrok na predošlých úveroch, pôžičkách a dlhoch, aby ste vedeli ušetriť

Najlepšie porovnanie spoločne s výpočtom refinancovania za konkrétnych podmienok ponúkajú online kalkulačky. V nich nájdete všetky potrebné informácie a za pár kliknutí si viete vyskladať refinancovanie všetkých svojich predošlých dlhov.