Študentské pôžičky
30 marca, 2022

Študentské pôžičky

Od admin

Študentská pôžička? Niekedy nemožné a dnes veľmi obľúbený a dostupný produkt. Fenomén zvaný „Študentská pôžička“ je u študentov veľmi obľúbený. Kto by predsa nechcel ako študent disponovať odrazu väčšou finančnou hotovosťou s možnosťou využitia na čokoľvek. Hoci je primárne študentská pôžička určená na financovanie štúdia, prípadne aj ako štartovací balíček na rozbehnutie vlastného biznisu, účel jej využitia nebýva nijako obmedzený. Študentskú pôžičku dnes poskytuje väčšina komerčných bánk ako aj nebankových subjektov.

Štátny fond na podporu vzdelávania je tiež poskytovateľom študentskej pôžičky, avšak vo výrazne obmedzenej výške. Študentská pôžička má pre študenta, ktorý nie je zárobkovo činný veľa výhod, ktoré mu bežná pôžička neposkytuje. Medzi hlavné výhody študentskej pôžičky patrí jej ľahká dostupnosť pre osoby s potvrdením o štúdiu. Za poskytnutie študentskej pôžičky študent neplatí žiadne alebo iba minimálne poplatky. Študentská pôžička má spravidla nižší úrok ako bežná pôžička ako aj možnosť odkladu splátok na obdobie po ukončení štúdia. Študent tak môže svoju pôžičku začať pohodlne splácať až keď je zárobkovo činný.

Doba splatnosti pôžičky býva tiež dlhšia oproti bežným spotrebným úverom. Netreba opomenúť, že na získanie študentskej pôžičky postačuje potvrdenie o štúdiu na vysokej škole a nie je nutné dokladovať žiadny príjem. Študentské pôžičky sú zvyčajne bezúčelové, a tak môžete získané finančné prostriedky použiť napríklad na zaplatenie školného, internátu, na knihy, cestovanie, jazykové pobyty alebo na čokoľvek iné. Ako som už spomenul, študentskú pôžičku poskytuje väčšina komerčných bánk aj nebankových subjektov, pričom v jednotlivých inštitúciách sa tento produkt môže líšiť v názve poskytovanej služby.

Rôzna býva výška poskytnutých prostriedkov, doba splácania ako aj výška úroku. Študentská pôžička má však jedno spoločné pravidlo a to povinnosť ručenia ručiteľom. To by však pre žiadneho študenta nemalo byť neprekonateľnou prekážkou.

Štúdiu na vysokej škole nie je jednoduché. Náročné štúdium často neumožňuje študentom brigádovať , tak aby pokryli všetky svoje náklady. Navyše ak študent nemá bohatých rodičov, je pre veľa študentov ideálnym riešením študentská pôžička.

Študentské pôžičky sú čoraz viac obľúbenou formou, ako financovať samotné štúdium. Okrem nákladov na školné, internát a dopravu, sú vysoké náklady na študijné materiály. Študentské pôžičky majú vo svoje ponuke banky, ale aj nebankové spoločnosti.

Výhodou študentských pôžičiek je zvyčajne nižší úrok. Od klasických pôžičiek môže byť odlišná aj doba splácania, ktorá je tiež dlhšia, takže výška splátky je nízka.

Aké sú možnosti študenta získať financie

Okrem klasickej pôžičky si študent môže na financovanie svojich potrieb zvoliť aj kreditnú kartu s úverovým limitom. Tieto rýchle peniaze sú však vhodné na kratšiu dobu. Ak má študent nejaký pravidelný príjem, je možnosť požiadať banku o povolené prečerpanie účtu tzv. kontokorent. Výšku povoleného prečerpania určí banka podľa bonity žiadateľa.

Podobne ako pri klasických pôžičkách si môže študent porovnať rôzne produkty bánk, a nebankových subjektov. Môže si zvoliť práve ten produkt, ktorý bude najvýhodnejší.

Výhody študentskej pôžičky

– študent nemusí disponovať pravidelným, alebo vyšším príjmom

– požičiava sa finančná čiastka, ktorú je študent schopný splácať

– predlžená doba splácania

– rýchle vybavenie a spracovanie žiadosti rovnako ako pri iných žiadateľoch o pôžičku

Takže si to zhrnieme

Hlavnými výhodami študentskej pôžičky sú: nízke alebo žiadne poplatky za poskytnutie študentskej pôžičky, nízke úroky, ľahká dostupnosť, bezúčelnosť použitia poskytnutých prostriedkov a odklad splátok. Nevýhodou môže byť povinnosť ručiteľa.

Študentská pôžička je tak jednou z výhodných a dostupných možností ako si vypomôcť s nákladmi počas štúdia. Online pôžičky nielen pre študentov sa v dnešnej modernej dobe rýchlo dostávajú do povedomia a čoraz viac sú využívane aj staršími ľuďmi.